Cuors intensivs da rumantsch cun novums

(anr/mfo) Ils cuors intensivs cha la Lia Rumantscha e l’Uniun dals Grischs spordschan quist on d’instà a Scuol sun specials: Per persunas chi fan part da quels vegnan tscherchats allogis, i dà ün cuors per famiglias ed ün ingio chi vain scrit uschè pac sco pussibel.

Den ganzen Bericht lesen unter: La Quotidiana