Ün möd da leger chi fa plaschair

(anr/rd) La terza e quarta classa da la scoula primara da Sent visita regularmaing la biblioteca. «Cun quai cha Sent ha üna biblioteca less eu trar a nüz quella sporta e dar a mias scolaras ed a meis scolars la pussibiltà da profitar da quella», disch la magistra Nataglia Caviezel.

Den ganzen Bericht lesen unter: La Quotidiana