L’immigraziun n’è nagin problem per las regiuns muntagnardas

Il chantun Grischun n’è betg pertutgà da dischavantatgs da l’immigraziun e da la libra circulaziun da persunas cun la UE. Las parts perifericas dal chantun pateschan da l’emigraziun e d’in svilup demografic negativ.

Den ganzen Bericht lesen unter: La Quotidiana