Bien gi bien onn a novas prescripziuns

(anr/ac) Igl onn 2014 ei lantschaus e cun el van entginas midadas en vigur. Aschia ei da s’endisar da carrar duront il gi cun cazzolas envidadas. Manischunzs giuvens, scolasts dad ir cun auto e manischunzs da professiun ein confruntai cun la toleranza nul pertuccont consumar alcohol e seser silsuenter davos il guvernagl.

Den ganzen Bericht lesen unter: La Quotidiana