L’on 2013 va a fin

(anr/rd) In pacas uras vain festagià Silvester. Quai voul dir tour cumgià da l’on vegl e sglischir cun schlantsch i’l on nouv. Dapertuot a mezzanot, in citats ed in cumüns, as doda a sunar ils sains.

Den ganzen Bericht lesen unter: La Quotidiana