Ulteriur pass vers la fusiun

(anr/fa) La gruppa da proget pella fusiun dals ses cumüns da Guarda fin Sent ha üna vainchina da commembers. Daspö l’ultim arrandschamaint public d’utuon a Ftan es quista gruppa statta activa.

Den ganzen Bericht lesen unter: La Quotidiana